Böbrek tümörleri – wilms tümörü ( nefroblastom )

Wilms tümörü böbreğin kompleks mikst bir embriyonal tümörüdür. Çoklukla 2-5 yaş ortasındaki çocuklarda görülmekle birlikte,yenidoğan ,adolesan ve erişkin yaş kümelerinde da görülebilmektedir.Çocukluk çağı habis tümörlerinin yaklaşık % 6 sını oluşturur ve çocuklarda ikinci en sık görülen habis karın tümörüdür. Tek bir böbrekten yahut her iki böbrekten birlikte kaynaklanabilir.İki taraflı Wilms tümörü tüm olguların % 7 sini oluşturur. Genito-üriner sistemi etkileyen öteki doğumsal anomaliler ile birlikte olabilir. Çeşitli sendromlarla birlikteliği de tanımlanmıştır.

Wilms tümörlü hastaların yalnızca %1-2 sinde aile hikayesi vardır. Ailesel yatkınlık otozomal dominattır.
Wilms tümörü bariz bir kapsülle sarılmıştır.Kesit yüzeyi gri-pembe renklidir.
Teşhis:Hastaların birden fazla karındaki kitlenin,ailenin dikkatini çekmesi ile tabibe başvururlar.
İştahsızlık,kilo kaybı,kansızlık üzere genel malignansi belirtileri de görülebilir.
Karın muayenesinde düzgün yüzeyli tümöral kitle tespit edilir.Hastaların %30 unda idrar da hematüri görülür.
Ultrasonografik incelemede solid ve kistik yapılar ayırt edilebilir.Tümörün böbrek damarlarını ve alt ana toplar damarı tutup tutmadığı araştırılmalıdır.
Wilms tümörlü hastaların ilaçlı böbrek sinemasında (İ.V.P) böbreğin pelvikalisiyel yapılarında form bozukluğu(distorsiyon) görülür.Bazı olgularda tümörün olduğu böbrekte hiç süzme görülmez
Bilgisayarlı tomografi ve MR (Magnetik Rezonans) sistemleri ile tümöral kitlenin etraf organlar ve büyük damarlarla bağlantıları detaylı olarak görüntülenebilir.
Her iki böbreği tutan olgularda,damarlar ile tümör münasebetinin detayları ile ortaya konulması kaidedir.Bu gayeyle böbrek anjiografisi gerekebilir.Alt ana toplar damarında görüntülenmesi gerekir.
Geçikmiş olgularda akciğer metaztazları bilgisayarlı tomografi ile incelenmelidir.
Tedavi:Tedavide ana prensip tümörün tümüyle çıkartılmasıdır.Aynı bölgede olabilecek kuşkulu lenf bezleri çıkartılmalıdır.
Lakin tümörün çıkartılmasından evvel karşı böbreğin salim olduğundan emin olunmalıdır.Tümörlü böbreğe ilişkin üreter (idrar yolu)mesaneye (idrar torbası) kadar takip edilerek çıkartılmalıdır.
Her iki böbreği tutan tümörlerde cerrahi teşebbüs mümkün olduğunca sağlam böbrek dokusu bırakılacak formda planlanmalıdır.
Atnalı biçiminde olan böbreklerde tıpkı cerrahi prensipler uygulanır.
Tümör;Klinik bilgiler,laparotomi ve histopatolojik inceleme sonuçu kıymetlendirilerek evreleme yapılır.Gerektiğinde kemoterapi ve radyoterapi programı tümörün evresine nazaran planlanır.Uzak metastatik bölgelerde radyoterapi gerekebilir.Burada kemoterapi ve radyoterapi ayrıntısına girilmeyecektir.

MEZOBLASTİK NEFROM:
Fizikî ve radyolojik incelemelerde Wilms tümörü ile ayırımını yapmak olanaksızdır. Kesin teşhis histopatolojik incelemeyle konulur.Genellikle altı aydan küçük bebeklerde görülür.
Yeterli huylu bir tümör olmasına rağmen metastaz yapan olgularda bildirilmiştir. Tümör kapsülü ile birlikte zedelenmeden (etrafa yayılım olmadan)çıkartıldığında tekrar oluşma talihi yoktur.Ayrıca kemoterapi ve radyoterapi gerektirmez.
Çok mitoz gösteren tiplerinde on hafta müddet ile kemoterapi önerenler vardır.

NEFROBLASTOMAZOZ: Bu tip çoklukla embiryonel böbrek dokusunun, olağandışı mevcudiyetini söz ederki bu Wilms tümörü gelişimi ile bağlı olabilir. Kısa vadeli kemoterapi ile hızla küçülerek büyümesi durur ve bir nodül haline dönüşür.Ancak vakit zaman Bilgisayarlı Tomografi ile takibi gerekebilir.Zira kemoterapinin ileri periyotlarda Wilms tümörüne dönüşüm sıklığını azaltıp azaltmadığı bilinmemektedir.
MULTİKİSTİK NEFROBLASTOM :Böbrek tümörleri nadiren kist içerir.Kistlerin birtakımı Wilms tümörü ile bağlantılı olabilir.Bildirilen multikistik nefroblastom olgularının birden fazla bir yaşın altındadır. Bu tip bir tümörle karşılaşıldığında düzgün huylu olduğu düşünülebilir.Ancak Wilms tümörü tarafında kesin belirtiler varsa kemoterapi uygulanması gerekir.
RENAL HÜCRELİ KARSİNOM:Bu tümör ömrün birinci on yılında enderdir.Seyrekte olsa çocuklarda puberte sonrası bildirilen olgular vardır. Ekseriyetle kendini kitle ve idrarda kan gelmesi ile gösterir. Tümörün büsbütün çıkartılması tedavi için kafidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir